menuordersearch
zistroyesh.com

حضور پررنگ شرکت دانش بنیان زیست رویش در شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت ,

لگوی سایت
۱۳۹۷/۲/۱۳ پنج شنبه
(0)
(0)
حضور پررنگ شرکت دانش بنیان زیست رویش در شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت
حضور پررنگ شرکت دانش بنیان زیست رویش در شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت
شرکت دانش بنیان زیست رویش با حضور در شانزدهمین کنگره ارتقای کیفیت در محل سالن همایش های برج میلاد تهران شاهد بازدید بی نظیر مراجعه کنندگان و حضور  اساتید پیش کسوت حوزه علوم آزمایشگاهی در غرفه این شرکت بود.
شرکت سازنده