menuordersearch
zistroyesh.com

شرکت زیست رویش دارنده مجوز کشت خون در ایران ,

لگوی سایت
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ چهارشنبه
(0)
(1)
شرکت زیست رویش دارنده مجوز کشت خون در ایران
شرکت زیست رویش دارنده مجوز کشت خون در ایران
شرکت دانش بنیان زیست رویش با ایجاد زیر ساخت های لازم و با بهره گیری از توان اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها موفق به اخذ بیشترین تعداد مجوز های تولید انواع محیط های کشت آماده مصرف از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیده است.